การจดทะเบียนพานิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ โดยมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนพาณิชย์ ให้แก่ผู้ประกอบพาณิชยกิจ ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ในวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลนาสาร: อำเภอพระพรหม: จังหวัดนครศรีธรรมราช WWW.NASAN.GO.TH
การบริการของ อบต.แหลม เป็นอย่างไร
   ดีมาก
   ดี
   ปานกลาง
   น้อย
 
QRCode
วันนี้ :
9 คน
เมื่อวาน :
11 คน
เดือนนี้ :
231 คน
เดือนที่แล้ว :
306 คน
ปีนี้ :
3,114 คน
ปีที่แล้ว :
4,820 คน
ทั้งหมด :
13,762 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.145.11.9
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 04/12/56
 
 

โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามยรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามยรมราชกุมารีเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยทรงเยี่ยมผลการปฏิบ..

:::::::::::::::::::::